Intensywny kurs języka polskiego w GWSH
Intensive Polish language Course at GWSH
Інтенсивний курс польської мови

Termin kursu/Choose Course/ Термін курсу:Poziom kursu/Level/ Рівень курсу:
Opłata za kurs / Course fee / Плата за курс:
 

 

  • Imię / Name / Ім'я:

 

  • Nazwisko / Surmane/ Прізвище:

 

  • Obywatelstwo/ Citizenship/ Громадянство:

 

  • Płeć / Gender/ Стать:


 

    E-mail:

 

  • Telephone (Телефон) /Viber/Skype:

 

Nr paszportu / Passport Number / Номер паспорта:

 

Data urodzenia / Date of birth/ Дата народження:

 

Imię Ojca – father’s first name - Ім'я Батька:

 

Imię Matki – mother’s first name - Ім'я Матері:

 

  • Adres zamieszkania w kraju macierzystym, kraj/ Residence address and country/ Адреса місця проживання в країні походження, країна:

 

Proszę o zakwaterowanie w akademiku / I would like to apply for accommodation in students’ dormitory / Будь ласка, проживання в гуртожитку

 

(Dotyczy tylko studentów Erasmus Тільки для студентів Erasmus ) Only for Erasmus+ students, your home and host university name:

 

 

 

Rejestracja na kursy i szkolenia GWSH [RS v 1.1 - 2.10.2015]

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego