Rejestracja na kursy i szkolenia GWSH

Wybrano: Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF - jako narzędzia diagnozy, terapii i ewaluacji działań terapeutycznych - NOWOŚĆ w dniu 2020-09-26

Dane uczestnika:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice, NIP: 9540007281, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji i na potrzeby realizacji kursu (zgodnie z ustawą z 25 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawienia moich danych osobowych.

Procedura reklamacji

Dane do faktury:

Rejestracja na kursy i szkolenia GWSH [RS v 1.1 - 2.10.2015]

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego